Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρακολούθησης της λειτουργίας του Οικονομικού Τμήματος ενός Νομικού Προσώπου, παρέχουμε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών, βελτίωση των διαδικασιών και αποτροπή διαχειριστικών κινδύνων.

Ώρες & ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΕπικοινωνία

+30 210 68 15 910
Fax: +30 210 300 2222
Mob: +30 69 84 429 429