Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρακολούθησης της λειτουργίας του Οικονομικού Τμήματος ενός Νομικού Προσώπου, παρέχουμε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών, βελτίωση των διαδικασιών και αποτροπή διαχειριστικών κινδύνων.

LibertyESPA

taxprosgr-ESPA

Ώρες & ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΕπικοινωνία

Tel: +30 210 300 2221
Tel: +30 210 681 5910
Fax: +30 210 300 2222