Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για κεφαλαιουχικές και προσωπικές Εταιρείες σύμφωνα με τα εν ισχύ Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά προδιαγράφονται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014.

Παρέχουμε υπηρεσίες σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

LibertyESPA

taxprosgr-ESPA

Ώρες & ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΕπικοινωνία

Tel: +30 210 300 2221
Tel: +30 210 681 5910
Fax: +30 210 300 2222